Přihlaste se a využijte web naplno TERARKA.NET »

Želva bahenní

 

Atlasy » Atlas želv » Želva bahenní 

Emys orbicularis | © M. Kořínek- biolib.cz

» další fotky

VelikostVěk
2040
cmlet
30120
Latinsky: Emys orbicularis
Čeleď: Emydidae
Objeveno: (Linnaeus, 1758)
Rozšíření: Vyskytuje se v téměř celé Evropě (vyjma severských států), na Blízkém východě a v severní Africe.
Potrava: Živí se převážně bezobratlými, drobnými obratlovci a mršinami. V zajetí přijímá živočišnou potravu občas kombinovanou vodními rostlinami nebo salátem.
Rozmnožování: Po zimování dochází k páření, přičemž vydávají krátké pisklavé zvuky. Samice kladou cca 10 vajec do dutin na souši, které si vyhrabávají. Mláďata se líhnou za cca 3 měsíce a měří 2-2,5 cm. Samci dosahují dospělosti po 6–13 letech, samice po 18–20.
Charakteristika: Želva bahenní obývá nejrůznější biotopy. Nalézáme ji většinou ve slepých ramenech řek, v pomalu tekoucím potocích, mokřadech, větších tůních, i stokách. Karapax dospělých želv je černý, načernalý nebo hnědý. Obvykle se vzorem tvořeným světlými, často žlutými či bílými tečkami nebo paprsky. Zespodu je krunýř žlutavý. Plastron je u mladých zvířat často velmi flexibilní. U dospělých zvířat je mimo přední část neohebný. Hlavu má pokrytou souvislou vrstvou rohoviny, ocas je kuželovitý, dosti dlouhý, na prstech s plovacími blánami má drápky. Samci se od samic odlišují délkou a šířkou ocasu a zakřivením plastronu. Samci mají hnědou duhovku, samice a mláďata žlutou. Plastron samic je plochý. Samice jsou větší. Aktivní je ve dne. Tyto želvy přečkávají zimu ve stavu hibernace (asi od října do dubna). V zajetí se dožívá okolo 40 let (v přírodě až 120 let). V ČR je chráněna jako kriticky ohrožený druh a její výskyt je zaznamenáván pouze náhodně (jediná naše původní želva), pro její chov je nutné povolení, přičemž jedinec nesmí pocházet z volné přírody, ale pouze od registrovaného chovatele. Je známo 16 podruhů, včetně poddruhu Emys orbicularis orbicularis - želva bahenní evropská. Chováme ji v paludáriu s písčitým dnem, potřebuje větší díl souše a místo na vyhřívání, vodní sloupec cca 30 cm. Zazimování není nezbytné, ale jeho absence výrazně zkracuje její život.

Poznámka: Populace bahenních želv ze Sicílie jsou samostatným kryptickým druhem Emys trinacris (kryptický = ukrytý uvnitř jiného druhu, odlišitelný jen analýzou DNA).
Žije v terárku:
Zobrazit » Zobrazit vše « Vypsat pouze chovatele z kraje:
Zakoupeno:
Zobrazit » Zobrazit ceny v obchodech « (získáno z Výdajů v teráriích návštěvníků)
Biolib.cz: odkaz
Podobné:
Hledat fotografie Želva bahenní
GooglePicSearchYahooYouTube videaPoslat vlastní fotku Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Zobrazit » Zobrazit fotky z nádrží návštěvníků «

© TERARKA.NET - http://terarka.net/atlasy/zelvy/zelva_bahenni